15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal http://www.egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

„Ścieżka bosych stóp. Trzy drogi do naturalnych placów zabaw”

Magda Zaporowska
23 września 2017

Yoshifumi Miyazaki dowiódł, że 20 minut „leśnej kąpieli“ (z japońskiego „shinrin-yoku“) obni­ża poziom stresu o 13,4%. Liczne badania potwierdzają zbawienny wpływ przyrody na dzieci z nadpobudliwością ruchową i problemami z koncentracją. Jednocześnie coraz więcej rodzi­ców zabrania swoim dzieciom wypadów do lasu czy samodzielnej zabawy na skraju wąwozu. Richard Louv w swojej książce „Ostatnie dziecko lasu“ podkreśla, że rzadkie kontakty z natu­rą powodują, że staje się dla nas coraz bardziej nieznana, co wywołuje w nas lęk.

Naturalny plac zabaw to rodzaj bezpiecznego kompromisu. Miejsce ogrodzone, sprawdzo­ne, z regulaminem – to dla rodziców. Miejsce na wpół dzikie, z krzewami do zabawy w chowanego, kłodami i głazami do ćwiczenia równowagi, patykami i szyszkami do wykorzystania na milion sposobów, motyle na kwiatach i robale pod kamieniami – to dla dzieci. Tak wykre­owana przestrzeń może pozwolić przełamać strach przed nieznanym. Być może będzie to pierwszy krok do wycieczki do lasu, do wąwozu, do parku narodowego.

„Ścieżka bosych stóp. Trzy drogi do naturalnych placów zabaw.

Droga powrotna do natury wiedzie różnymi ścieżkami. Czasami wystarczy po prostu wyjść za próg lub zbudować szałas w ogrodzie. Warto zacząć od swojego podwórka i działać me­todą małych kroków. Ale nie warto na tym poprzestawać. Anna Komorowska w książce „Ścieżka bosych stóp” przedstawia własną drogę od dziewczynki wspinającej się na drzewa do projektantki naturalnych placów zabaw. I zachęca do tworzenia miejsc, gdzie dzieci znów będą mogły swobodnie bawić się patykami i ziemią. Rodzice, którym na tym zależą mają trzy drogi – mogą poszukać odpowiednich miejsc w najbliższym otoczeniu, urządzić naturalny kącik do zabawy we własnym ogrodzie lub przyczynić się do stworzenia publicznego placu zabaw.

Co zawiera książka?

MOJA ŚCIEŻKA | Dlaczego tu jestem?

W pierwszej części książki autorka wyjaśnia pojęcia „zespół deficytu natury” i „naturalne pla­ce zabaw”. Opisuje akcje pracowni k. i zdradza dlaczego, tak naprawdę, wychodzi ze swoimi dziećmi „na pole”.

ŚCIEŻKA PIERWSZA | Idź na pole (lub na dwór, jak wolisz)

Najprawdopodobniej w każdym mieście znajdzie się choć skrawek dzikiej przyrody, który warto odwiedzić. Druga część książki podpowiada, jak zmienić zwykły spacer w Wielką Wy­prawę i jak twórczo spędzać czas z dziećmi na zewnątrz.

ŚCIEŻKA DRUGA | Zbuduj własny naturalny plac zabaw (w ogrodzie, na balkonie)

Aby stworzyć dobrą przestrzeń dla dzieci w przydomowym ogrodzie trzeba przemyśleć ca­łość. W trzeciej części autorka tłumaczy jak urządzić ogród, w taki sposób, aby był przyjazny dla wszystkich członków rodziny. Opisy elementów wyposażenia, opatrzone pięknymi ilu­stracjami Małgorzaty Zając, zachęcą do majsterkowania wspólnie z dziećmi.

ŚCIEŻKA TRZECIA | Zbuduj publiczny plac zabaw (tak, masz na to wpływ)

W ostatniej części książki znalazły się porady, jak stworzyć naturalny plac zabaw przy domu kultury, bibliotece, szkole czy przedszkolu, w obrębie ogrodu społecznego, w lesie czy w in­nych publicznych miejscach. Jak wygląda proces projektowy? Kiedy potrzebny jest architekt? I co z tymi strasznymi certyfikatami i atestami? Gdzie szukać funduszy? Znalazł się tu rów­nież ważny rozdział o integracyjnych placach zabaw.

POSŁOWIE | Idealny plac zabaw według pracowni k.

Książkę kończy wizja idealnego placu zabaw, do którego w swoich projektach dąży autorka i jej zespół.

Dla kogo jest ta książka?

Książka skierowana jest głównie do rodziców, którzy chcą podarować swoim dzieciom ten niezwykły skarb, jakim jest kontakt z naturą. Autorka zachęca do jak najczęstszego wycho­dzenia z dziećmi. Podpowiada, jak zaprojektować ogród przydomowy. Wyjaśnia, w jaki spo­sób rodzice mogą wpływać na przestrzeń publiczną.

Wiele porad zawartych w książce można odnieść do ogrodów przy przedszkolach, domach kultury, bibliotekach. Dlatego tę książkę można polecić również nauczycielom, animatorom, społecznikom i osobom zarządzającym takimi miejscami.

Nie jest to podręcznik projektowania naturalnych placów zabaw, ale mimo to architekci, ar­chitekci krajobrazu i dizajnerzy znajdą tu wiele wskazówek, szczególnie z zakresie procesu projektowego i dostępnych placów zabaw.

Anna Komorowska odpowiada na kilka trudnych pytań, które zawsze pojawiają się, gdy mówimy o naturalnych placach zabaw. Odpowiedzi mogą pomóc osobom odpowiedzialnym za powstawanie publicznych placów zabaw w podjęciu właściwych decyzji. Nie musimy wybierać między naturalnym, kreatywnym placem zabaw, a takim, który jest zgodny z normami bezpieczeństwa. To da się pogodzić.

O autorce

Anna Komorowska – mama, partnerka, architektka krajobrazu, pedagożka, publicystka.
Z Michałem Rokitą tworzy pracownię k., która specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni dla dzieci, głównie ogrodów szkolnych i przedszkolnych, naturalnych placów zabaw i instalacji tymczasowych. Ponad 10-letnie doświadczenie w edukacji architektonicznej dzieci wykorzystuje włączając przyszłych użytkowników placów zabaw do projektowania. Od 2009 r. na stałe współpracuje z „Zielenią Miejską“, gdzie pisze o… placach zabaw. Właśnie pracuje nad 101. projektem. Przed emeryturą planuje zrobić 700.

Anna Komorowska o sobie i swojej książce:

Całe życie mieszkałam w mieście. Całe dzieciństwo spędziłam w lesie. Obecnie jestem mamą dwóch chłopców. Moi synowie nie mają lasu za oknem sypialni, ale chcę im dać jak najwięcej z tego, czego sama doświadczyłam w dzieciństwie. Nie jestem przyrodnikiem ani ekologiem. Je­stem architektem krajobrazu i robię to, w czym jestem najlepsza projektuję place zabaw. Dokła­dam wszelkich starań, aby były one jak najbliższe naturze i dostarczały dzieciom jak najwięcej możliwości kontaktu z nią. Projektuję zazwyczaj publiczne obiekty, ale widzę ogromne zapotrze­bowanie na podobne miejsca w różnych skalach począwszy od ogrodów przydomowych, po­przez zieleńce przy bibliotekach, domach kultury, na osiedlowych placach zabaw kończąc.

Myślisz sobie: Jestem tylko rodzicem. Co ja mogę?” Nie jesteś tylko rodzicem. Jesteś aż rodzicem. Jesteś też mieszkańcem, obywatelem, wyborcą i podatnikiem. Masz prawo decydować o prze­strzeni w Twoim mieście. Zagadnienia poruszane w tej książce mogą pomóc Ci w zrobieniu pierwszego kroku na „ścieżce bosych stóp, na drodze powrotu do natury.

Recenzje:

Co o książce mówią Ci, którzy już ją przeczytali?

Gdy wczoraj skończyłem czytać Twoją książkę zabrałem rodzinę na pobliską polanę (200 m od domu). Zabraliśmy koc, prowiant, lupę, lornetkę i dyktafon w komórce. Każdy wybrał jak chce prowadzić obserwacje. Potem mieliśmy rozbić namiot na działce, ale skończyło się na namiocie
w salonie, gdzie z dziećmi spędziliśmy nockę. Jeszcze raz dziękuję.

Dominik Berliński, Centrum Kontroli Placów Zabaw

Dzieci potrzebują prostoty i taniości starych garnków do gotowania, błota do taplania się, drzew do wspinania i świeżego powietrza. Chodźmy z nimi do lasu dla ich zdrowia i kreatywno­ści. Dajmy im dobrą miejską przestrzeń, a zyskamy bardzo wiele rozwój zmysłów, kompetencji społecznych, zaradność, kreatywność, wzmacnianie odporności No i trochę spokoju.

Bardzo kibicuję Ani w tym, że chce wiele zmienić na poziomie świadomości urzędników i architek­tów miejskich. To jest książka, która pozwoli im zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, czego dzieci tak naprawdę potrzebują, czego potrzebują także ich rodzice. Książka-most między tym, co wiedzą specjaliści od wychowania, i tym, na co warto wydawać pieniądze z budżetu.

Alicja Szwinta-Dyrda, dziecisawazne.pl

Wsparcie

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła“ od ponad 20 lat pomaga nauczycielom, rodzicom i bezpośrednio dzieciom w zrozumieniu, a przez to pokochaniu świata przyrody. Dlatego pracownia k. postanowiła wesprzeć działania stowarzyszenia przekazując mu 1 zł z każdej sprzedanej książki.

Tytuł: „Ścieżka bosych stóp. Trzy drogi do naturalnych placów zabaw“

Autor: Anna Komorowska

Projekt okładki i skład: Michał Rokita | pracownia k.

Ilustracje: Małgorzata Zając | Big Dot Illustrations

Wydawnictwo: pracownia k.

Data premiery: czerwiec 2017

Parametry: ok. 130 s., 148 x 210 mm

Cena: 36,00 pln