15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal http://www.egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Jak rozpocząć przygodę z czytaniem?

3 stycznia 2017

Czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności, jaką człowiek powinien zdobyć. Dzięki niej mamy możliwość odbierania i przetwarzania informacji, które są podane w formie słowa pisanego.

Czytanie jest bardzo złożoną i skomplikowaną czynnością, bowiem opiera się na percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, myśleniu przyczynowo-skutkowym oraz sekwencji.

Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Ze względu na złożoność procesu czytania, należy zacząć od prawidłowego przygotowania dziecka do na nauki, czyli treningu ogólnorozwojowego.

Percepcja wzrokowa – analiza i synteza wzrokowa – Od poziomu analizy i syntezy wzrokowej zależy szybkość i dokładność czytania oraz uczenia się. Ćwiczenia percepcji wzrokowej należy rozpocząć od prostych ćwiczeń na materiale bezliterowym, np. znalezienie różnic na obrazku (zacząć od kilku bardzo prostych różnic i w miarę ćwiczeń stopniować trudność), układanie puzzli, stworzenie wzoru z figur geometrycznych, dokończenie obrazka według wzoru itp. (przykładowe karty pracy pojawiają się na blogu www.przyjaznypedagog.blogspot.com).

Sekwencja – Jest bardzo ważny element nauki czytania. Czytanie opiera się na logicznym składaniu liter według określonej kolejności. Należy ćwiczyć z dzieckiem tę umiejętność, np. stworzyć wzór: mogą to być figury geometryczne czy inne kształty, które dziecko ma dokładnie, w takiej kolejności, jaka jest przedstawiona, odtworzyć i odwzorować w dalszej części kartki (przykładowe karty pracy pojawiają się na blogu www.przyjaznypedagog.blogspot.com).

Myślenie przyczynowo-skutkowe – Opiera się ono przede wszystkim na historyjkach obrazkowych. Dajemy dziecku rozsypaną historyjkę i prosimy aby ułożyło w logiczny porządku.

Jak zacząć naukę czytania?

Naukę czytania rozpoczynamy od nauki samogłosek poprzez 3 etapy: powtarzanie, rozumienie i nazywanie.

Powtarzanie polega na powtarzaniu przez dziecku samogłoski wypowiadanej przez nauczyciela. Warto zwrócić uwagę dziecka na układ ust oraz wizualizację.

Rozumienie polega na pokazywaniu samogłoski przez dorosłego lub wypowiadaniu jej. W pierwszym wypadku dziecko odczytuje samogłoskę, a w drugim – pokazuje.

Nazywanie – tutaj następuje zamiana ról. Dziecko staje się nauczycielem i zadaje pytania dorosłemu (rodzic, opiekun, nauczyciel, terapeuta). Dziecko odczytuje samogłoski, a dorosły ją pokazuje. Poprzez taka zamianę ról dzieci bardzo szybko zapamiętują nowo poznane litery, szybciej je utrwalają.

Po utrwaleniu i poznaniu wszystkich samogłosek należy przejść do nauki spółgłosek, lecz trzeba pamiętać, że zawsze w sylabach, nigdy osobno! Na początek można się posłużyć krótkimi sylabami, np. z odgłosami zwierząt (karta pracy dostępna na blogu www.przyjaznypedagog.blogspot.pl)

Aby ułatwić pracę rodzicom, stworzyłam karty pracy z każdą literą alfabetu. Można je pobrać TUTAJ

Anna Radwańska – http://przyjaznypedagog.blogspot.com/