15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal http://www.egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci
Jak ochronić dziecko przed pornografią?

Jak ochronić dziecko przed pornografią?

13 lipca 2015

Pornografia uczy nasze dzieci sposobu postrzegania świata, który nie tylko może utrudnić im w przyszłości bycie szczęśliwymi, ale i wręcz uniemożliwić normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Czy jesteśmy wobec tego bezbronni? Jak ochronić dziecko przed pornografią?

Zdaniem dr Patricii M. Greenfield, profesor psychologii na UCLA, jednym z najważniejszych czynników redukujących korzystanie z pornografii wśród nieletnich jest ciepła i oparta na komunikacji relacja rodzica z dzieckiem, uwzględniająca rozmowy na temat seksu i zjawisk z nim powiązanych. Oznacza to, że będąc świadomymi, możemy starać się ochronić swoje dziecko, wzmacniając przy okazji więzi rodzinne i zwiększając szanse naszego dziecka na szczęście w przyszłości.

Co można zrobić, by ochronić swoje dziecko?

 1. Zainstalować w komputerze dziecka programy filtrujące oraz umożliwiające blokowanie stron, które uważasz za niestosowne

 2. Mieć świadomość, jakich programów  komputerowych używa twoje dziecko.

 3. Postarać się, aby komputer, z którego korzysta dziecko (zwłaszcza w bardzo młodym wieku), znajdował się w pomieszczeniu łatwo dostępnym
  dla wszystkich domowników.

 4. Nie pozwalać dziecku na korzystanie samemu z tabletu z dostępem do internetu.

 5. Uświadamiać dziecko, czym jest pornografia i jakie niesie ze sobą zagrożenia, na czym opiera się jej mechanizm.

 6. Dbać o więź z dzieckiem, tak aby być w stanie szybko rozpoznać, że dzieje się
  z nim coś złego.

 7. Poprzez rozmowy kształtować świadomość dziecka w zakresie takich tematów, jak np.: nadużycia seksualne, przemoc seksualna, handel ludźmi, podstawy udanych związków, wrażliwość na krzywdę drugiej osoby, przedmiotowe traktowanie ludzi.

 8. Pamiętać o tym, że nasze dzieci uczą się, przede wszystkim naśladując nas samych…