15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal http://www.egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Dyżury ekspertów w kampanii społecznej „Pneumokokom mówimy szczepimy”

3 listopada 2014

W ramach kampanii społecznej „Pneumokokom mówimy szczepimy” wyznaczone zostały pierwsze terminy dyżurów telefonicznych ekspertów. Rodzice  w wyznaczone dni mogą zadzwonić pod wskazany numer i zadać lekarzowi pytania.

Dyżury lekarzy:

12 listopada, godz. 20:00-22:00 dr med. Hanna Czajka

Absolwentka Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Lekarz praktyk z doświadczeniem pracy w rejonowej poradni pediatrycznej, na Oddziale Pediatrii Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie-Nowej Hucie, na oddziałach chorób zakaźnych wieku dziecięcego oraz chorób infekcyjnych dzieci w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. W 2003 r. uzyskała doktorat w Akademii Medycznej w Poznaniu. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, członek Grupy Doradczej ds. Szczepień Ochronnych Europy Środkowej (CEVAG). W 1995 r. utworzyła konsultacyjną poradnię pediatryczną ds. szczepień oraz centrum szczepień w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, a od lipca 2007 r. kieruje Poradnią Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, która realizuje zadania konsultacyjnej poradni ds. szczepień ochronnych. Autor lub współautor ponad 30 artykułów naukowych publikowanych w prasie naukowej w kraju i za granicą. Wraz z prof. dr. Jackiem Wysockim wydała wielokrotnie wznawiane poradniki z zakresu szczepień ochronnych dla lekarzy praktyków. Opracowała i wdrożyła w okresie ostatnich 7 lat programy profilaktyczne z zakresu chorób zakaźnych (zakażeń pneumokokowych i meningokokowych) realizowane w Krakowie i Małopolsce. Jako pediatra i specjalista chorób zakaźnych spotykam się w codziennej praktyce z dziećmi, które przebyły choroby zakaźne i do dzisiaj odczuwają negatywne skutki tych zachorowań. Wiem, że chorobom zakaźnym można skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia. Zdecydowałam się na wsparcie Kampanii, gdyż od ponad 20 lat zajmuję się szczepieniem dzieci, z poważnymi problemami zdrowotnymi, którym aktualnie przysługują dodatkowe, bezpłatne szczepienia, także przeciwko chorobom pneumokokowym. Ta możliwość przyjmowana jest z wdzięcznością przez rodziców moich pacjentów. Uważam, że należy wspierać wszelkie działania organizacji społecznych oraz władz samorządowych dofinansowujących szczepienia dzieci, zachęcających rodziców do prowadzenia  profilaktyki chorób zakaźnych oraz propagujące rzetelną wiedzę na temat zapobiegania tym chorobom.” 

19 listopada, godz. 20:00-22:00 dr hab. med. Piotr Albrecht

Specjalista z pediatrii i gastroenterologii, Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM. Absolwent AM w Warszawie z 1973 roku. Autor ponad 197 publikacji, w tym liczne dotyczące szczepień (w tym pneumokokowych). Ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Popularyzator wiedzy: m.in. redakcja naukowa tłumaczenia z języka niemieckiego podręcznika: S. Illing, S. Spranger, Pediatria – Poradnik kliniczny. Urban&Partner, Wrocław 2001, redaktor Podręcznika Gastroenterologia dziecięca – Poradnik lekarza praktyka. Czelej, 2014; 16 lat współpracy z miesięcznikiem „Dziecko” – konsultacje, własna dwustronicowa rubryka odpowiedzi na pytania rodziców oraz cotygodniowe dyżury pod telefonem; Pierwsza pomoc, w wydawnictwie pt. Rower, Pascal, 2004; książka: Piotr Albrecht, Olga Niecikowska. Rodzice pytają, pediatra odpowiada. Prószyński i S-ka, 2000, Warszawa; książka: Hanna Szajewska, Piotr Albrecht. Jak żywić niemowlęta i małe dzieci. PZWL, pierwsze wydanie 1998, 2000 oraz drugie i trzecie wydanie poprawione i uzupełnione 2002 i 2009. Członek komitetów redakcyjnych i rad naukowych takich czasopism jak: „Pediatria Polska”, „Pediatria po Dyplomie”, „Klinika Pediatryczna”. Redaktor naczelny „Pediatria Współczesna – Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”. „W kampanii postanowiłem wziąć udział w związku z wewnętrznym przekonaniem popartym wieloletnim doświadczeniem klinicznym i zdobytą wiedzą o poważnej roli zakażeń pneumokokowych w pediatrii, a także ludzi dorosłych i chorych z obniżoną odpornością. Własne, codzienne doświadczenia z zakażeniami pneumokokowymi, z trudnościami w ich leczeniu i poważnymi niekiedy ich następstwami wraz z niepodważalną zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, powodują, że od lat nie tylko wspieram takie kampanie, ale także zaszczepiłem osobiście własne wnuki i prowadzę  badania nad wpływem szczepień na zapadalność na choroby pneumokokowe oraz nad skutecznością i bezpieczeństwem szczepionek pneumokokowych.”

26 listopada, godz. 20:00-22:00 dr med. Jacek Śmiałek

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Posiada specjalizację II st. z zakresu pediatrii oraz rehabilitacji medycznej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oto co mówi na temat swojego udział w kampanii: „Kampanię wspieram, ponieważ przez 20 lat pracowałem w Oddziale Dziecięcym, w którym leczyłem ostre zakażenia bakteryjne dzieci – w tym pneumokokowe zakażenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych oraz ich ciężkie powikłania. Aktualnie od 6 lat zajmuję się leczeniem rehabilitacyjnym m.in. dzieci, u których powstały ciężkie powikłania neurologiczne i związane z tym dysfunkcje narządu ruchu po przebytych chorobach bakteryjnych (w tym również zakażeniach pneumokokami). Szpital, którym aktualnie kieruję jako dyrektor d/s lecznictwa pełni rolę jedynego centrum rehabilitacji stacjonarnej dzieci w województwie małopolskim i ma możliwość leczenia kilku tysięcy dzieci rocznie. Możliwość uniknięcia, poprzez profilaktykę za pomocą szczepień ochronnych, ciężkich postaci zakażeń bakteryjnych u dzieci jest bardzo bliskie pojęciu rehabilitacji tj. prewencji chorób, w tym przypadku prewencji pierwotnej.”