15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal http://www.egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Czy Warszawa jest matką? – spotkanie z Pełnomocniczką Prezydenta m. st. Warszawy ds. kobiet

17 października 2019

Powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka nie jest prostą sprawą. Zapewnienie opieki nad dzieckiem, mało elastyczny czas pracy, długie dojazdy do pracy – to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się matki. Jak Warszawa radzi sobie z tym zjawiskiem i czy ma pomysł na aktywizację zawodową mam? Porozmawiamy o tym 25 października 2019 r. z Katarzyną Wilkołaską-Żuromską, Pełnomocniczką Prezydenta m. st. Warszawy ds. kobiet.

Niepracująca matka to ukryty kapitał

Prawie połowa (49,2%) kobiet w Warszawie nie pracuje – tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dla województwa mazowieckiego w I kwartale 2019 r. Z tej grupy niemal 20% to kobiety, które zdecydowały się na zrezygnowanie z pracy, aby opiekować się dziećmi. Jednak niepracujące matki to największy ukryty kapitał naszej gospodarki. Czy miasto dostrzega ten problem?

Wyzwania matki pracującej

Matki często stają przed dylematem – praca czy macierzyństwo? Wysoki koszt opieki nad dziećmi, mało elastyczny czas pracy, niskie wynagrodzenie, problem z poruszaniem się po mieście z dziećmi, to tylko niektóre z wyzwań, z którymi muszą się mierzyć. Powrót do pracy okazuje się nieopłacalny, dlatego część z nich decyduje się na zrezygnowanie z niej. Jednak kobiety chcą pracować! Wystarczy stworzyć im warunki, w których będą mogły z satysfakcją łączyć pracę i opiekę nad dzieckiem nie zaniedbując ani życia odzinnego, ani zawodowego.

Co na to miasto?

Podczas spotkania z Katarzyną Wilkołaską-Żuromską będziemy roznawiać o sytuacji mam na rynku pracy. Zastanowimy się też, czy Warszawa jest miastem łatwym do życia, dostępnym
i wspierającym kobiety, które posiadają dzieci. Poruszymy zagadnienia takie jak:

• aktywizacja zawodowa mam – co przeszkadza kobietom w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
• opieka dla dzieci, jej dostępność i oferowana jakość,
• czy możliwy jest work&life balance,
• miasto, jako miejsce do życia.

Fundacja Rodzic z mieście zaprasza na spotkanie z Katarzyną Wilkołaską-Żuromską, Pełnomocniczką Prezydenta m. st. Warszawy ds. kobiet, które odbędzie się 25 października 2019 r. w godzinach 13:00-15:00 w Przestrzeni from Facebook, ul. Koszykowa 61, Warszawa.

Z uwagi na specyfikę miejsca spotkania, obowiązują zapisy https://evenea.pl/event/318746-1/

Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet. Prawniczka, feministka. Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz stosunki międzynarodowe i dyplomację na Collegium Civitas w Warszawie. Stypendystka Universidad Autonoma de Madrid w ramach programu „Spanish Law, Politics and Economics”. W latach 2011-2019 r. starsza specjalistka w Zespole do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potem (2017-2019) asystentka Zastępczyni RPO ds. równego traktowania, gdzie zajmowała się sprawami dotyczącymi dyskryminacji ze względu na płeć oraz współpracą międzynarodową. W latach 2017-2019 koordynatorka grupy roboczej Gender Equality Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania EQUINET. Autorka bądź współautorka publikacji dotyczących głównie realizacji zasady równego traktowania ze względu na płeć.

Fundacja Rodzic w mieście
Fundacja, która powstała z potrzeby reprezentacji w debacie publicznej rodziców żyjących w miastach oraz ograniczania wykluczeniu rodziców z dziećmi z życia społecznego i kulturalnego. Głośno mówimy o potrzebach rodziców i ich pełnym prawie do korzystania z miasta, swobodnego poruszania się po nim, łatwego podróżowania, robienia zakupów czy karmienia piersią. Prawie do godnej pracy, czyli takiej która pozwala na rozwijanie ambicji zawodowych i jednoczesne życie w rodzinach, które tworzymy. Promujemy dobre praktyki, pomagamy tym, którzy chcą wspierać rodziców – swoich pracowników i klientów. Nasze projekty: Klub Przedsiębiorczych Mam, Zmaluchem.pl, Mój przedszkolak, Rodzic w pracy.