15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal http://www.egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci
Autor / Joanna Skowrońska
Trening Umiejętności Społecznych (w skrócie TUS) to program, który ma na celu podniesienie kompetencj związanych z przebywaniem w grupie, znajomością reguł społecznych, odpowiednią interpretacją relacji międzyludzkich czy też rozwiązywaniem konfliktów. Są to umiejętności, niezbędne na każdym etapie życia, zapewniające prawidłowy rozwój w dzieciństwie i poprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Uczymy się ich już od najmłodszych...
Wizyta dziecka u psychologa lub konieczność rozpoczęcia przez nie terapii, to okoliczności, które często budzą w rodzicach wiele emocji i wywołują mieszane uczucia. Wiążą się z trudnymi pytaniami, a niekiedy również z wypieraniem przez rodziców problemów dziecka i brakiem akceptacji faktu, że potrzebuje ono jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. Często rodzice niesłusznie oskarżają siebie o czynniki, na...
Kontenerowanie to bardzo ważne zjawisko, występujące praktycznie w każdej tworzonej przez nas relacji. Najbardziej kluczowe wydaje się być jednak w relacji rodzic – dziecko, ponieważ jest to pierwsza relacja, jaką nawiązuje dziecko, mająca nauczyć je prawidłowego tworzenia więzi z innymi ludźmi. Odwołując się do nazwy, można powiedzieć, że polega na gromadzeniu (wrzucaniu do „kontenera”) przez dziecko...
Jak niszczymy dzieciom dzieciństwo…?  Kiedy nagle wchodzimy w role, do których w danym momencie nie jesteśmy przygotowani (wczesne macierzyństwo, konieczność zmiany stanowiska pracy, przejęcie nowych obowiązków) często towarzyszy nam stres i obawa przed tym, czy sobie poradzimy. Trudno jest nam pogodzić się z sytuacją, jaka nastąpiła, ponieważ z reguły tak nagłe zmiany nie są zależne...